همایشها

کنفرانس و همایشها
IMG 1175 همایش پژوهشگر برتر سال 95 IMG 1150 همایش پژوهشگر برتر سال 95 IMG 0598 مراسم شهادت حضرت رقیه سال 95 IMG 0596 مراسم شهادت حضرت رقیه سال 95
IMG 0189 IMG 0605 همایش ازدواج آسان با حضور آقای دکتر انوشه در دانشگاه رجاء IMG 1294 همایش سبک زندگی جناب آقای دکتر شیری در دانشگاه رجاء 505  چهارمین همایش انجمن حسابداری ایران در دانشگاه رجاء
509  چهارمین همایش انجمن حسابداری ایران در دانشگاه رجاء 510  چهارمین همایش انجمن حسابداری ایران در دانشگاه رجاء 521  چهارمین همایش انجمن حسابداری ایران در دانشگاه رجاء 531  چهارمین همایش انجمن حسابداری ایران در دانشگاه رجاء
532  چهارمین همایش انجمن حسابداری ایران در دانشگاه رجاء 538  چهارمین همایش انجمن حسابداری ایران در دانشگاه رجاء 1 حضور دانشگاه رجاء در کنفرانس بین المللی امنیت و فناوری اطلاعات - مرکز همایشهای صدا و سیما 20160302 191509 حضور در اولین استارتاپ ویکند بین المللی در دانشگاه امام خمینی قزوین و کسب مقام سوم
20160304 204925 حضور در اولین استارتاپ ویکند بین المللی در دانشگاه امام خمینی قزوین و کسب مقام سوم