دانشگاه رجا، در سطح بندی دانشگاهی وزارت علوم در سطح یک قرار گرفت

به استحضار می رساند طرح سطح بندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مدتهاست با هدف کنترل گسترش کمی و ارتقای کیفی و فراهم نمودن زمینه ایجاد یک فضای سالم رقابتی بین موسسات، در وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری در دست بررسی بوده و سرانجام طرح مذبور با تلاش بی دریغ اداره کل آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم در 269 موسسه برای اولین بار به جمع بندی و تصویب رسید و نتایج حاصله با توجه به سطوح پنجگانه ذیل ابلاغ گردید:

سطح 1 - موسسات حائز رتبه حداقل 50 امتیاز - مورد حمایت و تشویق قرار گرفته و محدودیت توسعه ندارند.

سطح 2 - موسسات حائز رتبه بین 40 تا 50 امتیاز- محدودیت توسعه خواهند داشت.

سطح 3 - موسسات حائز رتبه بین 30 تا 40 امتیاز - محدودیت توسعه توأم با کاهش مدت فعالیت خواهند داشت.

سطح 4 - موسسات حائز رتبه بین 10 تا 30 امتیاز- نه فقط محدودیت بلکه ممنوعیت توسعه داشته و ظرفیت پذیرش آنان به صفر تقلیل می یابد.

سطح 5 - موسسات حائز رتبه زیر 10 امتیاز - ممنوعیت توسعه همراه با قطع ظرفیت پذیرش و بررسی و امکان انحلال موسسه پس از انقضاء مدت اخطار وزارت.

بر این اساس به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با عنایات خداوند منان و تلاش پرسنل و اساتید محترم دانشگاه ، طی ابلاغیه وزارت علوم، دانشگاه رجاء در  این سطح بندی ، در سطح یک قرار گرفت.

این موفقیت مهم را به کلیه دانشجویان عزیز، اساتید محترم  و پرسنل گرامی تبریک عرض می نماییم.

 

                                                                                                                            موسسه آموزش عالی رجا