نام :                   سید احمد
 
  نام خانوادگی :     موسوی
 
  گروه آموزشی :     حسابداری
 
  رشته آموزشی : ---
     
  سمت :               عضو هیأت علمی
 
  مرتبه علمی :       مربی  
   
  پست الکترونیک :   Ahmadmou@gmail.com  
 
   سوابق تحصیلی :
                              1- کارشناسی حسابداری از دانشگاه بین المللی امام خمینی
2- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه بین المللی امام خمینی
3- دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 

 
   
 
 
  زمینه های تحقیق :  
    سیستمهای اطلاعاتی حسابداری - حسابداری مدیریت -حسابداری مالی - مدیریت مالی
  کتب، مقالات و تحقیقات :
   
  سوابق اجرایی و تدریس :
  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابداری ایران

1- تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی
2- تدریس در موسسه آموزش عالی رجا
3- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
4- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
5- تدریس در دانشگاه اسلامی کار قزوین
  زمان حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه :
    نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 ( یکشنبه ها - چهار شنبه ها )
 
     
   
   
     
   
 
   
  نام :
     
  نام خانوادگی : *
     
  شماره دانشجویی :
     
  آدرس ایمیل : *
     
  شرح نامه :  *