نام :                   سیدمحمدتقی
 
  نام خانوادگی :     سیاه پوش
 
  گروه آموزشی :     اقتصاد
 
  رشته آموزشی :
     
  سمت :               مدیر گروه
 
  مرتبه علمی :       مربی  
   
  پست الکترونیک :   sm.siyahpoosh@yahoo.com  
 
   سوابق تحصیلی :
                              رتبه اول کنکور سراسری،  

 
   
 
 
  زمینه های تحقیق :  
    موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران، مبانی فقهی اقتصاد، بانکداری اسلامی(تئوری و اجرا)
  کتب، مقالات و تحقیقات :
   
  سوابق اجرایی و تدریس :
  19 سال تدریس در دانشگاه های دولتی(بین المللی امام خمینی و پیام نور) و غیردولتی،
  زمان حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه :
    شنبه،یکشنبه،دوشنبه
 
     
   
   
     
   
 
   
  نام :
     
  نام خانوادگی : *
     
  شماره دانشجویی :
     
  آدرس ایمیل : *
     
  شرح نامه :  *