راهنمای نویسندگان

1- مقاله با استفاده از نرم­افزار Microsoft Word 2007-2010 و در اندازه کاغذ A4 (رحلی 7/29 × 21) تدوین ­شود.

2- فاصله‌های متن مقالات از چهار طرف صفحه عبارتند از:

Bottom:7.5cm, Top:3.2cm, Left:4.5cm Right:4.5cm 

[توضیح: این فواصل به منظور تبدیل اندازه­ ی صفحات A4 (قطع رحلی) به اندازه ­ی صفحه­ ی کتابی(قطع وزیری 24.5×17.5) که در آن ابعاد متن 20×12 سانتی­متر می‌باشد، لحاظ شده است.]

3- فاصله سطرها سینگل (تک فاصله) و با تورفتگی پاراگراف چهار حرف تایپ می‌شود.  

4- دستورهای نقطه­گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه(.)، کاما(،) و علامت سؤال(؟) لازم نیست ولی بعد از آن­ها، درج یک فاصله الزامی است.

5- کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می‌باشند، دارای شماره صفحه باشد.

6- فرمول‌ها، جداول و نمودارها به صورت عکس نباشند تا امکان اصلاحات جزئی و تغيير اندازه آن امکان­پذير باشد.

7- در کلیه‌ی مقالاتی که در آن­ها از روش­های کمّی آماری و اقتصادسنجی استفاده شده است
می­ بایست اولا مباحث تئوریک اقتصادسنجی و آماری بطور خلاصه و در حد مورد استفاده در مقاله توضیح داده شود و ثانیا مآخذ داده‌ها به طور دقيق بيان گردد و در صورت نياز داوران، يک نسخه از داده‌ها، پرسشنامه یا خروجی کامپیوتر به دفتر فصلنامه ارسال گردد.

8- فرمول‌ها و معادلات مقاله به صورت پياپی در سمت راست به فارسی شماره‌گذاری شوند. 

9- ذکر معادل انگليسی واژه‌های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود.

10-  اعداد جداول و داخل متن، فارسی باشد.

11- برای ارقام اعشاری از مميز استفاده شود.

د: از لحاظ ویرایش کلمات (نیم فاصله­ ها):

نکته بسیار مهم: خواهشمند است در ویرایش کلمات به مثال­های زیر با دقت توجه فرمایید.

نادرست

درست

قیمت گذاری ـ قیمتگزاری

قیمت­گذاری

پایین ترین ـ پایینترین

پایین­ترین

نحوه تنظیم مقاله

مقاله می‌بایست به ترتیب در بخش­­­های زیر تنظیم گردد:

 • شناسه مقاله:

1- عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان فارسی مقاله با قلم B Lotus ضخیم 18.

2- نام و نام­ خانوادگی نویسنده(گان) به ترتیب میزان سهم و با ذکر مرتبه علمی، رشته و محل اخذ مدرک همچنین در زیر نام هر نویسنده محل اشتغال یا تحصیل با قلم B Lotus ضخیم 13 قید شود (به فارسی).

3- درج نشانی کامل نویسنده­ ی مسئول مکاتبات به فارسی(شامل نشانی پستی، شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی) در پانویس صفحه اول الزامی است.

4- مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود).

5- چکیده فارسی: تعداد کلمات چکیده حداقل 100 و حد‌اکثر 250 کلمه باشد. عنوان «چکیده فارسی» با قلم B Lotus ضخیم 12 و متن چکیده فارسی با قلم B Lotus  نازک 10.

6- کلید واژگان فارسی: (3 تا 7 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آن‌ها جهت تهیه فهرست موضوعی(Index) استفاده نمود.

7-مقالات دارای طبقه بندیJEL باشند، مقالات فاقد این مشخصه مرجوع می­ گردد. (جهت استخراج طبقه بندی JEL به آدرس اینترنتی http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php مراجعه فرمایید.)

8- چکیده انگلیسی(Abstract) (برگردان کامل عنوان، متن، واژگان کلیدی چکیده فارسی و نشانی کامل نویسنده مسئول در پانویس همان صفحه): عنوان مقاله با قلم Times New Roman ضخیم 12، نام نویسندگان با قلم Times New Roman نازک 12، عنوان چکیده لاتین «Abstract» با قلم Times New Roman ضخیم 12 و متن چکیده لاتین  با قلم Times New Roman  نازک 10 باشد.

9ـ تورفتگی شروع همه پاراگراف­ها 0.8 باشد.

 • سایر صفحات(صفحات دوم به بعد): 

1- مقدمه: در آخرين پاراگراف مقدمه، نحوه سازماندهی مقاله تبيين شود.

2- متن مقاله شامل روش شناسی، مبانی نظری، اطلاعات و داده‌ها، بحث و نتیجه­ گیری: متن فارسی مقاله با قلم B Lotus نازک 12، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 و تیتر های داخلی مقاله با قلم B Lotus ضخیم 14، تیترهای فرعی با قلم  B Lotusضخیم12.

3- منابع و مآخذ:

 • منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند.
 • در قسمت منابع، مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی 5/0 سانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند.
 • فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع ارائه شوند.
 • وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آن‌ها (از قدیم به جدید) انجام گیرد.
 • نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آن‌ها در لیست ISSN در فهرست منابع
   درج شوند.  

نحوه ارجاع در داخل متن

 • ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش  APA(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) مشخص شود. مثال: (احمدی،1392: ج 1، ص 15)
 • برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده(گان)، سال: صفحه)
 • برای منابعی که از نوشته­ی دیگران نقل قول شده است: (نقل از....، سال: صفحه)
 • برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

نحوه درج منابع در پایان مقاله

توجه: در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت­های بی نا بی تا و بی جا استفاده شود.

کتاب:

·         کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

·    کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان یا نهاد.
(سال انتشار)
.عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.

  • فصلی از یک کتاب یا مقاله ­ای از یک مجموعه مقاله که به ­وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده ­اند: نام نویسنده؛ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. در نام گردآورنده (گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­ هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.
  • کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم؛ مترجمان. محل نشر: ناشر.

پایان­ نامه:

 • پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان پایان نامه. مقطع تحصیلی و رشته. نام دانشکده. دانشگاه. سال دفاع. نوع رسانه[On Line,…]. [تاریخ مشاهده].

مقاله:

·         مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ نویسندگان. (سال). عنوان مقاله. نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه‌هایی که مقاله در آن درج شده.

·         مقاله­ های چاپ شده در روزنامه­ ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه). عنوان مقاله؛ نام روزنامه. شماره صفحه.

·         مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال). عنوان مقاله. ( نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم). نام نشریه ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده. صاحب امتیاز. سال. دوره یا شماره. شماره صفحه­ ها.

 • چکیده مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». [ذکر واژه چکیده]. نام فصلنامه. دوره. شماره. ماه. سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). نوع رسانه.[On Line,…] [تاریخ مشاهده].
 • مقاله کنفرانس یا سمینار: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». عنوان سمینار یا همایش (محل و تاریخ برگزاری روز، ماه، سال). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). [نوع رسانه]. [تاریخ مشاهده].
 • مقاله ­های قابل دسترس از طریق سایت­ها یا صفحات خانگی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام سایت یا صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روزآمد شدن.[On Line,...] [تاریخ مشاهده].

اطلاعات تماس

نشانی : قزوين، خيابان نوروزيان، تقاطع بلوار مطهری، دانشگاه رجاء

صندوق پستي:1177 - 34145 

کدپستی: 95834-34148

فکس: 33677105 - 028

تلفن : 10 - 33677101 - 028

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت