جهت مشاهده بخشنامه شهریه بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. 

دریافت فایل