اطلاعیه مهم مالی

پیرو‌ درخواست دانشجویان مبنی بر تمدید زمان پرداخت شهریه ترم به اطلاع میرساند زمان پرداخت شهریه حداکثر تا آخر وقت اداری شنبه ۱۴۰۱/۷/۳۰ تمدید گردید.لذا دانشجویانی که تا تاریخ تمدید شده نسبت به تسویه  خود اقدام ننمایند مشمول تخفیف مصوب  شهریه ترم تحصیلی جاری دانشگاه نشده و همچنین عواقب آموزشی وضعیت ترم تحصیلی بعهده دانشجو می باشد. دانشجویان محترم هر چه سریعتر نسبت به تسویه مالی خود اقدام نمایند. در صورت لزوم دانشجویان می توانند جهت اخذ وام نیز به امور دانشجویی نیز مراجعه نمایند.
Powered by Atroban.ir