تماس با ما

آدرس پستی و اطلاعات تماس:

نشانی : قزوين، خيابان نوروزيان، تقاطع بلوار مطهری، دانشگاه رجاء

صندوق پستي:1177 – 34145

کدپستی: 95834-34148

فکس: 33677105 – 028

تلفن : 10 – 33677101 – 028

پست الکترونیک: info@raja.ac.ir

شماره تلفن مستقیم دانشگاه رجاء  10-33677101-028

ردیف

نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

آقای حسینی

مسئول دفتر ریاست

306

2

خانم شهنواز

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

333

3

خانم طیبا

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

323

4

آقای سلطانلو

دفتر فرهنگی و دانشجویی

110

5

آقای حسینی

مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی

306

6

خانم شهنواز

مسئول دفتر ریاست دانشکده فنی مهندسی

333

7

آقای سلطانلو

مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم اجتماعی

110

8

خانم موسوی

مدیر مالی 

100

9

خانم بنی عامریان

کارشناس امور مالی دانشجویی

112

10

آقای محمد بیگی

مدیر امور اداری 

116

11

خانم نوری

کارشناس حقوق و دستمزد

119

12

خانم زمانی

مسئول دبیر خانه

101

13

آقای زاهدی

مدیر آموزش

102

14

خانم شربیانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

412

15

خانم صفری

کارشناس رشته روانشناسی،اقتصاد، مسئول ثبت کامپیوتری

108

16

خانم امیدوار

مسئول امتحانات،اتباع،نظام وظیفه،کمیسیون موارد خاص،میهمان،انتقالی،برنامه ریزی

107

17

آقای شعبانی

کارشناس رشته برق(الکترونیک،الکترو تکنیک)، کامپیوتر،مهندسی پزشکی،مخابرات،ict،صنایع

106

18

آقای یاسر بهزاد پور

کارشناس رشته مدیریت صنعتی -مدیریت مالی- مدیریت بازرگانی- مدیریت اموربانکی- مدیریت دولتی- گردشگری

109

19

خانم گونجی

کارشناس رشته معماری،عمران،ساختمان،شهرسازی، حقوق

104

20

خانم حافظ

مسئول امور فارغ التحصیلان

117

21

آقای باجلوند

کارشناس رشته های حسابداری و تربیت بدنی

105

22

آقای غیاثوند و خانم خانمحمدی

مسئول امور کلاسها 

151 و 123

23

خانم دکتر اصلانی

مدیر پژوهش

402

24

خانم شریفی

مدیر انفورماتیک

316

25

خانم رحمانی

مدیر کتابخانه

121

Powered by Atroban.ir