جهت مشاهده چکیده هر یک از عناوین ذیل به کتابخانه مرکزی  مراجعه نمایید.
 

رديف

نام و نام خانوادگي

موضوع پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

1

طناز پيرداوري

ساختار سرمايه:آزمون تجربي تئوري زمان بندي بازار در بورس اوراق بهادار ايران

غلامرضا کردستاني

مصطفي زنديه

2

آرش جالبي

بررسي تاثير نوع حاکميت شرکتي (دولتي و خصوصي) به عملکرد شرکت ،  در خصوص شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

رضا تهراني

سعيد شيرزادي

3

مسعود راهي

ارائه يک مدل غربال سهام در بازار بورس ايران

مصطفي زنديه

ابوالفضل شهرآبادي

4

هادي عليدوست خيبري

بررسي و تحليل مشکلات ابزارهاي مالي براي تامين مالي طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و طراحي ابزار مناسب همراه(مطالعه موردي استان خراسان رضوي)

 

 

5

حميدرضا فيروزفر

تعيين متغيرهاي حسابداري و مالي موثر بر نوسانات قيمت سهام

مقصود اميري

حسن همتي

6

امير حسين پگاه فر

طراحي ،پياده سازي و اجراي مدل محاسبه ريسک اعتباري با رويکرد شبکه عصبي و رگرسيون لجستيک (مطالعه موردي بانک توسعه صادرات و تجارت)

دکتر اميري

دکتر زنديه

7

عماد مفرج کوچکي

آزمون عملي کوانتايل مبناي تئوري بازار سرمايه در بازار مالي ايران

مقصود اميري

رئيس زاده

8

حامد قنبر مقدم

محاسبه ارزش گذاري سهام صنايع پتروشيمي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکردهاي بنيادي و انتخاب روش مناسب

کامران ندري

علي رئيس زاده

9

الهام عزيزي

تعيين ترکيب بهينه دارايي بانک رفاه با استفاده از روش MINIMAX

رسول سجاد

بهروز افشار نجفي

10

عليرضا تفضلي مهرجردي

سنجش ريسک اعتباري مشتريان بانکي : مطالعه موردي بانک پارسيان

تيمور محمدي

رئيس زاده

11

نفيسه سکنائي

تعيين پرتفوي بهينه ارزي : مطالعه موردي بانک پارسيان

رسول سجاد

کامران ندري

12

مرضيه نيکزاد

رابطه بين قيمتهاي نقد و آتي سکه طلاي طرح جديد در شرکت بورس کالاي ايران

احمد احمد پور

کامران ندري

13

اميد آبگون

انتخاب پرتفوي سهام بهينه در بازار سهام ايران در چارچوب ارزش در معرض ريسک (با استفاده از رويکرد GARCH)

رسول سجاد

کامران ندري

14

امير رضا حيدري نوري

بررسي ارتباط بين نقد شوندگي و بازده سهام با استفاده از معيار اندازه گيري نسبي در بورس اوراق بهادار تهران

حسن همتي

مصطفي زنديه

15

حميد سليماني مرند

بررسي راهبردهاي تشکيل پرتفوي سرمايه گذاري بر اساس ضرايب قيمت نسبي براي سرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا کردستاني

رسول سجاد

16

نجمه سادات میر وکیلی

بررسی کارایی ضعیف بازار ارز ایران پس از یکسان سازی نرخ ارز

دکتر سجاد

دکتر زندیه

17

تقوا خسروی

تحلیل حباب مسکن با استفاده از شاخص  توبین ومدل پوتربا

دکتر بیابانی

دکتر اصلانی

18

آزاده رمضانی راد

برآورد ارزش در معرض ریسکVAR بادر نظر گرفتن چولگی وکشیدگی

دکتر سجاد

دکتر زندیه

19

مریم اصغری ورزنه

بررسی وآزمون رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های در خلال روز

دکتر سجاد

کامران ندري

20

الهام  سلیمی فر

آزمون برگشت ارزش در معرض خطر بر مبنای زیانهای دنباله روی شاخص بورس تهران

دکتر سجاد

دکتر اميري

21

نصیر  کراچیان

ارایه یک روش ترکیبی به کمک مدل گارچ ومدل گری برای پیش بینی نوسان های شاخص قیمت سهام

 

 

22

حمید رضا  ادراکی

بر آورد معیار های ریسک گوشه ای برای سری های زمانی مالی واریانس

دکتر سجاد

کامران ندري

23

مرتضی عرب صاحبی

مدل ریاضی چند هدفه وروش TOPSISS برای انتخاب بهینه پرتفوی سهام

دکتر اميري

دکتر جوادیان

24

علیرضا مشایخی

شناسایی عوامل اثر گذار برروی بازده شاخص گروههای بورس اوراق بهادار ایران

 

 

25

جواد    خانی

بکار گیری الگوریتم های ژنتیک  برای انتخاب پرتفوی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک با معیار حداقل تقسیم بندی معاملاتی وارزش در معرض خطر

 

 

26

احمد داداشپورعمرانی

مدلی برای انتخاب سبد سهام مطلوب تحت سنجه های ریسک مختلف

دکتر اميري

دکتر سجاد

27

عباس   رستمی

ارایه الگوریتم فرا ابتکاری کار آمد برای حل مسایل بهینه سازی پورتفوی چند هدفه

دکتر زندیه

دکتر اميري

28

عبداله صلیحی

مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها

دکتر اميري

دکتر زندیه

29

کامل  ابراهیمیان

طراحی مدلی برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک پرتفوی بااستفاده از سریهای زمانی فازی به کمک دنباله  فیبو ناتچی

دکتر زندیه

دکتر اميري

30

امیر    علیمی عقدایی

بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک به کمک حل فازی مسایل چند هدفه

دکتر زندیه

دکتر اميري

31

مهسا پارسایی مهر

بررسی رفتاری وتاثیر اطلاعات مالی بررفتار سرمایه گذاران خرد

دکتر رضایی

دکتر امیری

32

الهام افتخاریان

ارزیابی عملکرد مقایسه ای الگوریتم های ابتکاری  درمسئله بهینه سازی پرتفوی سهام با توجه به دو معیار ریسک واریانس وارزش درمعرض خطر شرطی

دکتر زندیه

محسن رحمتی

33

امین رضایی کلات

بهینه سازی سبد سهام پویا با استفاده از روش المان محدود

دکتر سجاد

محسن رحمتی

34

حمید آذربخش

بررسی عوامل موثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دکتر بکی

دکتراسکندری

35

علی تفنگچی

ارایه الگوریتم فرابتکاری برای بهینه سازی استراتژی های معاملات دربازار سرمایه براساس اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به صورت همزمان

دکترزندیه

دکتربکی

36

محمد نبی پور

پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران توسط رگرسیون ریج

دکتر امیری

دکترزندیه

37

وجیهه منتظر تربتی

رتبه بندی اعتباری باماشین بردارپشتیبان

دکترزندیه

دکتر سجاد

38

ایدا حاج نوری

بهینه سازی سبد سهام بااستفاده ازرویکرد تئوری فازی خاکستری والگوریتم علفهای هرز

دکترامیری

دکتر زندیه

39

حمزه پورباباگل

رویکردهای نوین به منظور ارزیابی عملکرد تخمین زننده های var باکاربرد منطق فازیmcdm  و modm

دکتر امیری

دکتر کردستانی

40

نوید رفیعی تبریزی

بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بامدل چندهدفه وپارامترهای فلزی به کمک الگوریتم های فراابتکاری

دکترزندیه

دکترامیری

41

حسن ستوده

مدل رتبه بندی اعتباری دومرحله ای برای مشتریان حقیقی بانک ملی ایران

دکتر بکی

دکتر امیری

42

الهه سادات میروکیلی

محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی بانک کار آفرین با استفاده از Extreme value theory  و مقایسه آن باروش های GARCH  ومونت کارلو

دکتر بکی

دکتر زندیه

43

حبیب اله حمرایی

تدوین استراتژی معاملات قراردادهای آتی طلا با استفاده از نظریه مجموعه های زبر

دکتر بکی

دکتر امیری

42

سحر ساعتچی

انتخاب پرتفوی بهینه ارزی بانک کار آفرین بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

 

 

43

مهسا گرجی

براورد ارزش درمعرض خطر بااستفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ دربورس

دکتر سجاد

دکتر بکی

44

فاطمه خواجوند

پیش بینی نوسابات بازارهای اتی های نفت بااستفاده ازمدلهای ترکیبی

دکتر بکی

دکتر سجاد

45

الناز تاجیک

پیش بینی تقاضای محصولات گروه خودرو سازی سایپا بر اساس رویکرد اختیار واقعی ومقایسه باروشهای سری زمانی

دکتر بکی

دکتر شاهباز

46

ساناز صمدی

تخمین ارزش درمعرض خطر بااستفاده ازمدل کاپولا – گارچ شرطی دربورس تهران

دکتر بکی

دکتر امیری

47

روژین داودی

ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اختیار واقعی مطاالعه موردی بررسی امکان سنجی یک طرح نیروگاهی

دکتر بکی

دکتر سجاد

48

امین سادات

معرفی مدلی ترکیبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران

دکتر امیری

دکتر زندیه

49

علی رزاقی

رتبه بندی اعتباری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران باارائه الگوریتم فراابتکاری

دکتر زندیه

دکتر امیری

50

نیلوفر طهماسبی نژاد

پیش بینی روند قیمت اونس جهانی توسط روش های آماری والگوریتن شبکه عصبی

دکتر اسکندری

دکتر زندیه

51

میثم رحیم پور

بررسی حد نوسان قیمت تغییرات ونوسانات قیمت آتی طلا پس ازرسیدن قیمت به حدنوسان

دکترزندیه

دکتر ناصرپور

52

سیده سارا حسینی

بهینه سازی پرتفوی متشکل از صندوق های سرمایه گذاری براساس الگوریتم ژنتیک

دکترزندیه

دکتربکی

53

احمددارستانی فراهانی

براورد نرخ بهینه  پوشش ریسک توسط قراردادهای آتی ازطریق روش GSV

دکتر فلاح شمس

دکتر ناصر پور

54

حامد حسنوند

مدیریت زنجیره عرضه دو پله ای وتعیین قیمت کالا دربورس کالا با الگوریتم فرابتکاری

دکتر حجی

دکتر امیری

55

مهسا محبوب قدسی

مدل طبقه بندی داده های بازارسرمایه توسط کاوش قوانین پیوستگی به صورت چند هدفه

دکتر زندیه

دکتر امیری

56

محمد حسین نیری

ترکیب DEA فازی با مدل مارکوویتزدرتعیین پرتفوی از کاراترین بورس اوراق تهران

دکتر امیری

دکتر کاطمی

57

امیر علی افشاریان

طراحی وبهبود سیستم استنتاج فازی مبتنی بر نشانگرهای تکنیکی بااستفاده ازالگوریتم های فرابتکاری برای بهینه سازی استراتژی معاملات دربازار سرمایه

دکترزندیه

دکترامیری

58

مهدی بیگلری کامی

رتبه بندی اعتباری شرکتها با مدلهای تصمیم گیری چند معیاره ومدل شبکه عصبی مصنوعی

دکتر امیری

دکتر بکی

59

فرید فرنیا

پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبانی (SVM)

دکتر امیری

دکترزندیه

60

هومن هورشاد

بررسی تاثیر کارایی بازار سرمایه برقدرت های مدلهای پیش بینی

دکتر امیری

 

61

رحمان مختاری

ارائه مدل تعیین احتمال نکول وام مشتریان :مورد مطالعه بانک صنعت ومعدن

دکتر امیری

دکتر زندیه

62

محمد علی کمالی

ارایه الگوریتم فراابتکاری دو هدفه برای مساله تعقیب شاخص

دکتر زندیه

دکترکردستانی

63

حمیدکاویانی

محاسبه ارزش درمعرض خطر به کمک مدل GARCH   باقابلیت تغییر رژیم حاکم بربورس :مطالعه موردی بازار بورس ایران

دکتر امیری

دکترزندیه

64

حبیبه کردی

مدل سازی حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکترکردستانی

دکتر بکی

 

اطلاعات تماس

نشانی : قزوين، خيابان نوروزيان، تقاطع بلوار مطهری، دانشگاه رجاء

صندوق پستي:1177 - 34145 

کدپستی: 95834-34148

فکس: 33677105 - 028

تلفن : 10 - 33677101 - 028

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت