عبداله کیایی

 
عبداله کیایی
عضوهیات علمی رشته حقوق

گروه آموزشی: حقوق

 مرتبه علمی: استادیار

مدارک و رشته تحصیلی :

کارشناسی: حقوق – دانشگاه شهید بهشتی – فارغ التحصیل: 1363

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی – دانشگاه تربیت مدرس – فارغ التحصیل 1367

دکتری: حقوق خصوصی- دانشگاه تربیت مدرس – فارغ التحصیل 1373

کتاب ها:

1-التزامات (تعهدات) بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم معامله – انتشارات ققنوس

2- قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (ره) ( دوجلد)

کتاب یاد شده به عنوان 1000 کتاب سمت از میان 270 اثر مورد تقدیر قرار گرفت – انتشارات سمت

3- تفسیر قانون مدنی آرائ اسناد و اندیشه های حقوقی- انتشارات سمت

عناوین و افتخارات:

1- برنده جایزه دوم موسسه نشر آثار امام

2- راهنمایی و مشاوره بیش از 100 رساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های آزاد زنجان و قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی و علوم قضایی تهران

3- داوری بیش از 100 رساله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های یاد شده

4.اخذ پروانه وکالت پایه 1 در سال 1373

سوابق تدریس:

1- 25 سال تدریس در دانشکده علوم قضایی تهران ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2- 7 سال مدیر گروه دوره ی دکتری دانشگاه آزاد زنجان