با توجه به اهميت فعاليت علمي، فرهنگي شخص دانشجويان و همچنين وجود نشريه­ي كه مستقيماً توسط دانشجويان تهيه شده باشد، در پاييز سال 90 اولين شماره فصلنامه "فصل نو" در 1000 تيراژ چاپ گرديد.
در شروع هر فعاليتي، وجود ايرادات و اشكالات اجتناب ناپذير و غير قابل انكار است و "فصل نو" هم از اين موضوع مستثنا نبوده و نيست. "فصل نو" با هدف پويايي علمي، فرهنگي دانشجويان شروع به كار كرد و از آنجا نقش برجسته اي پيدا مي كند كه مشاهده مي كنيم تقريبا در هيچ دانشگاهي در ايران، نشريه اي با اين تعداد صفحه و در اين سطح وجود ندارد.
لازم به ذكر است كه اين فصلنامه مستقلاً توسط دانشجويان رجاء تهيه و آماده چاپ مي شود و زير نظر امور فرهنگي رجاء تاييد شده و نهايتاً توسط رياست محترم مركز دستور به چاپ آن صادر مي گردد.
لذا لازم است از رياست محترم مركز و امور فرهنگي رجاء به خاطر حمايتهاي بي دريغشان در ايجاد اين عرصه كه باعث رشد سطح علمي، فرهنگي دانشجويان و امكان فعاليت عملي دانشجويان در متن دانشگاه است تقدير و سپاسگزاري لازم را به عمل بياوريم.
 
***ضمنا  پس از چاپ شماره جدید فصلنامه، اطلاعیه آن در بخش اخبار دانشجویی - فرهنگی درج و شما می توانید نسخه PDF ان را  دانلود نمایید.