بخش مشاوره مذهبی
 
دانشجویان دانشگاه می توانند همه روزه از ساعت 11 به بعد مشاوره مذهبی از حجه الاسلام والمسلمین قربانی ، امام جماعت دانشگاه دریافت نمایند.
 
 
بخش مشاوره روانشناختی
 
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه راه اندازی شد. دانشجویان دانشگاه می توانند همه روزه با مراجعه به باشگاه دانشجویی بدر ثبت نام به عمل آورده و روزهای یکشنبه و پنجشنبه از خدمات مشاوره روانشناختی سرکار خانم حسینی کارشناسی ارشد روانشناسی  این مرکز بهرمند شوند.