با توجه به رسالت دانشگاهی در تربیت و فراهم ساختن امکانات لازم جهت ارتقاء فرهنگی دانشجویان، امور دانشجویی و فرهنگی مرکز با همراهی و مساعدت شما دانشجویان عزیز و نظارت اساتید محترم ، بدینوسیله مجموعه فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با حضور فعال شما دانشجویان انشاءالله در سال تحصیلی جدید در چارچوب چارت ذیل فعالیت خود را آغاز می نماید. خواهشمند است پس از مطالعه و در صورت علاقمندی جهت ارتباط بیشتر و همکاری مستمر با این واحد و دریافت کارت فعال دانشجویی و فرهنگی که امتیازات خاص جهت دانشجویان نمونه فرهنگی به همراه دارد به واحد دانشجویی و فرهنگی همه روزه از ساعت 10 الی 14:30 مراجعه نمائید.
منتظر اولین تماس شما هستیم تا در کوتاهترین فرصت در یک نشست مشترک همدیگر را ملاقات نمائیم.
از اینکه با نگاهی متفاوت و فعال جهت انجام این مهم در یاری ما گام بر می دارید ، متشکریم.
 
 
 مدیر دانش جویی و فرهنگی موسسه