سیستم شبكه كامپیوتری، نرم‌افزارهای نصب شده برروی شبكه و منابع كامپیوتری تماماً بصورت تسهیلاتی در خدمت كاربران می‌باشد، لذا استفاده كنندگان بایستی قوانین و مقررات موجود را رعایت نموده و خود را با شرایط آن تطبیق دهند.
ایجاد و حفظ محیط مناسب در سایتهای دانشگاه رجاء تنها با مشارکت و همکاری تمامی استفاده‌کنندگان از سایت امکان پذیر است. استفاده‌كنندگان بایستی حقوق سایرین را محترم شمرده و رعایت قوانین و مقررات موجود در مجموعه را بنمایند.
استفاده‌كنندگان تنها مجاز به استفاده از اطلاعات شخصی خود بوده و حق برهم زدن تنظیمات كامپیوترها و سیستم شبكه كامپیوتری و دخالت در اطلاعات سایر كاربران را ندارند. استفاده نادرست و غیرمسئولانه از شبكه كامپیوتری و منابع اطلاعاتی منجر به منع و محدودیت از سیستم سایت كامپیوتری شده و تصمیمات انضباطی را در پی خواهد داشت.
 
 قوانین و مقررات سایت
 
موارد تخلف انضباطی به شرح ذیل است:
 
1.  رفت و آمد بدون هماهنگی قبلی با مسئول سایت
 
2.  تغییر پسورد ها و تعریف user
 
3.  جابجا کردن mouse , keyboard
 
4. Install , UnInstall  کردن نرم افزارها بدون هماهنگی با مسئول سایت
 
5.  تغییر  IP سیستم ها
 
6.  برهم ‌زدن نظم و آرامش سایت
 
7.  خوردن خوراکی و نوشیدنی در سایت
 
8.  رها کردن سیستم یا روشن گذاشتن در پایان کار
 
موارد فوق نمونه‌هایی از استفاده نادرست از سیستم شبكه كامپیوتری بوده و در سایر موارد ذكر نشده نیز متناسباً نسبت به اقدام مقتضی تصمیم‌گیری خواهد شد
 
استفاده مناسب از سیستم اینترنتی
 
علاوه بر سیاستهای عادی، مقررات و قوانین كه حاكم بر نحوة استفادة از كامپیوتر و سیستم شبكة كامپیوتری است، كاربر اینترنت نیز بایستی قوانین و مقررات مربوط به آنرا رعایت نماید.
 
قوانین انضباطی
 
1. تذكر شفاهی
 
2. اخطار شفاهی
 
3. اخطار كتبی با ثبت در پرونده
 
4. معرفی به كمیته انضباطی دانشگاه (و یا) حراست دانشگاه بسته به مورد جهت اقدامات بعدی همراه با گزارش كتبی
 
 نکات قابل توجه:
 
سایت کامپیوتر هیچگونه مسئولیتی در مورد ذخیره برنامه ها و پروژه دانشجویان ندارد ، در صورت بروز هرگونه مشکل سخت افزاری و یا نرم افزاری به مسئول سایت اطلاع دهید ، در غیر اینصورت نصب هرگونه نرم افزار و یا جابجایی سخت افزار از قبیل mouse, keyboard و ...  تخلف محسوب شده و دانشجو موظف به جبران خسارت خواهد بود.
 
در صورت ترک سایت صندلی های خود را در پشت میز قرار دهید و کلیه وسایل خود را همراه با خود ببرید.
 
امید است با همکاری شما دانشجویان گرامی سایت را در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر یاری فرمایید.