به اطلاع می رساند دانشگاه رجاء از اوایل سال 2014 میلادی به عضویت انجمن بین المللی دانشگاهها (IAU) در آمده است. انجمن نامبرده را می توان معتبرترین سازمان بین المللی دانشگاهی قلمداد نمود که زیر مجموعه سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد-یونسکو است. از مهمترین اهداف انجمن ایجاد همسویی و هماهنگی جهانی در آموزش عالی کشورهای مختلف در جهت گسترش امکانات و ارتقای اهداف آموزش عالی و بهره برداری عالی و بهینه از امکانات نرم افزاری آموزش عالی در سطح جهان می باشد. 
 
از مهمترین خدمات (IAU ) به دانشگاههای عضو ، ادامه تحصیل دانش آموختگان این دانشگاه ها در دانشگاه های خارج از کشور ، برگزاری کنفرانس ها و نشست هایی در زمینه آموزش عالی و پژوهش در ارتباط با مسایل جهانی و منطقه ای است. شرکت دانشگاههای عضو در این گونه کنفرانسها زمینه آشنایی بیشتر رییسان دانشگاههای کشور با آخرین دستاوردها و چالش های پیش روی آموزش عالی در سطح جهانی را فراهم می آورد. استماع سخنرانی ها و گزارش ها، مطالعه نشریه ها و کتابهای ارایه شده در حاشیه کنفرانس ها و همچنین انجام گفتگوهای متعدد با دیگر اعضای شرکت کننده و ملاقات با صاحب نظران و نظریه پردازان آموزش عالی در دیگر کشورهای جهان موجب به روز شدن اطلاعات مسئولان دانشگاههای کشور شده و مقدمات لازم را برای بومی سازی راهبردهای آموزش عالی جهانی در کشور فراهم می نماید.
جهت مشاهده نام دانشگاه رجاء در لیست دانشگاههای عضو این انجمن به آدرس http://iau-aiu.net/content/institutions مراجعه نمایید.