حضور دانشگاه رجاء در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وفناوری وفن بازاربزرگترین رویداد پژوهشی وفناوری کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و بازدید جناب آقای دکتر گروسی معاونت محترم پژوهشی و فناوری از غرفه دانشگاه رجاء 

غرفه دانشگاه رجاء سالن 10و11 -غرفه 127