استادان و دانشجویان گرامی جهت دسترسی به موضوعات و مسائل علمی و پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور می توانند به دو سامانه http://saat.irandoc.ac.ir     "سامانه عرضه و تقاضای پژوهش(ساعت)" و http://olaviatha.ir    "سامانه جامع اولویتهای پژوهشی کشور"مراجعه نمایند. در این سامانه ها به جز اولویتهای پژوهشی که مختص پایان نامه های دانشجویی می باشد، طرح های پژوهشی نیز پیش بینی گردیده است. فارغ التحصیلان دانشگاهی و محققان نیز می توانند از قابلیت های این دو سامانه استفاده نمایند.

دانلود فایل راهنمای سامانه ساعت         پوستر سامانه ساعت    پوستر سامانه ساعت

دانلود فایل راهنمای سامانه اولویتهای پژوهشی کشور

جهت کسب راهنمایی می توانید به کتابخانه و اطلاع رسانی مراجعه فرمایید.