به مناسبت روز ارتباط با صنعت و روز بهره وری مراسمی تحت عنوان همایش کار آفرینی در دانشگاه رجاء با حضور مهندس شکوری مدیرعامل محترم شرکت طرفه نگار و کارآفرین برتر کشوری در دانشگاه رجاء برگزار گردید.