نشست ریاست محترم دانشگاه رجاء جناب آقای دکتر آرش حاجی کریمی و جناب آقای سیروس نصیری مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی استان قزوین در اداره کل تامین اجتماعی صورت گرفت .این دیدار پیرامون مسائل آموزشی ، پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی فی مابین دانشگاه رجاء و سازمان تامین اجتماعی انجام شد.