استاد فرهیخته و گرامی
جناب آقای پروفسور امیری


بسیار مفتخریم و بر خود می بالیم که در دانشگاه پرافتخار رجاء خدمت دانشمندی بزرگوار چون حضرتعالی هستیم.
خبر تداوم انتخاب شایسته و بحق جنابعالی در زمره یک درصد دانشمندان پراستناد ایرانی در سطح بین المللی براساس پایگاه شاخص های اساسی علم ESI و WOS  برای سومین سال متوالی در سال 2019 جای بسی افتخار برای کشور عزیزمان و بخصوص اساتید، همکاران و دانشجویان دانشگاه رجاء می باشد.

امید آنکه همواره در تمامی امور سربلند و سرافراز در پناه خداوند متعال باشید.

این جایگاه ارزشمند را به نمایندگی از اساتید، همکاران و دانشجویان دانشگاه رجاء محضرتان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.