با حمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته، عزیزان می توانند با در دست داشتن مدارک زیر در روزهای چهارشنبه ۳۰ مهرماه ، شنبه ۳ آبان و دوشنبه ۵ آبان ماه با مراجعه به واحد آموزش دانشگاه رجاء جهت ثبت نام اقدام نمایند:

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان:

1. اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌.

2. اصل‌ مدرك‌ پیش دانشگاهی‌ يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ دوره پیش دانشگاهی.

3. اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه و دوره پیش دانشگاهی.

4. اصل‌ شناسنامه‌ وکارت ملی به همراه  دو سری فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

5. شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال ‌جاري‌.

6. ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم  و پیش دانشگاهی (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).

7. داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ را كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را  مشخص می کند ارائه نماید.


*یاداور میگردد همراه داشتن ماسک الزامی میباشد و حتما به توصیه های همکاران توجه نمایید و حتما وسایل ضد عفونی کننده شخصی همراه خود داشته و جهت جلوگیری از تجمع حتما در ساعات اولیه روز (ساعات کاری دانشگاه ۸ الی ۱۴) و حتی الامکان از آوردن همراه پرهیز فرمایید.