اسامي فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه رجا كه در مقطع دکتری1401 پذیرفته شده اند

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه محل تحصیل ارشد رشته قبولی دکتری دانشگاه قبولی دکتری
1 محمدرضا لطفي مديريت صنعتي دانشگاه غيرانتفاعي رجا مديريت صنعتي دانشگاه يزد
2 ارزو مكرمي مديريت صنعتي دانشگاه غيرانتفاعي رجا كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي دانشگاه تهران
3 حنانه اقابالائي بختيار حسابداري -حسابرسي دانشگاه غيرانتفاعي رجا حسابداري دانشگاه شهيدباهنركرمان
4 حميد محمدي حسابداري دانشگاه غيرانتفاعي رجا حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
5 مرتضي عرب صاحبي مهندسي صنايع -سيستم هاي مالي دانشگاه غيرانتفاعي رجا مهندسي مكانيك -تبديل انرژي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
Powered by Atroban.ir