شرایط عمومی دانشگاه

شرایط عمومی دانشگاه:

1- به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود. 2- براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 3- سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي باشد. 4 تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد. 5- دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و … در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 6- امكانات آموزشي و رفاهي: سايت رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي سيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالنهاي ورزشي (شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن هاي جودو، واليبال و بسكتبال و …)، برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارايه خدمات رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه مي گردد .

Powered by Atroban.ir