معرفی تحصیلات تکمیلی

عمده فعاليتهاي تحصيلات تكميلي دانشگاه در جهت برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي ، اداره كليه امور آموزشي اين دوره زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه، تنظيم دستور جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و … مي باشد. اين دانشگاه تاكنون موفق به راه اندازي 14 رشته در مقطع كارشناسي ارشد شده است. اولين بار در سال 1385 اين دانشگاه با راه اندازي رشته مهندسی مالی در مقطع كارشناسي ارشد، فعاليت خود را در زمينه آموزش دوره هاي تحصيلات تكميلي آغاز نموده است. در پي آن در سال 1386 به بعد رشته های حسابداری، حسابرسی ، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، مدیریت صنعتی با دو گرایش ، حسابداری مدیریت، اقتصاد اسلامی و مهندسی کامپیوتر  و  فناوری اطلاعات با دو گرایش راه اندازی گرديد و در سال های اخیر نیز موفق به کسب مجوز رشته های مدیریت فناوری اطلاعات ، تربیت بدنی و مهندسی معماری گردید.

Powered by Atroban.ir