تماس با کتابخانه

دانشجویان و اساتید گرامی می توانند از طریق اطلاعات زیر با کتابخانه تماس برقرار نمایند
شماره تماس :  33677521 – 028    داخلی 121
فاکس : 33677105 –  028
پست الکترونیک : Raja.university@gmail.com
اساتید محترم و دانشجویان عزیز می توانند درخواست خرید کتاب برای کتابخانه را از طریق http://raja.ac.ir/contact_Manager.aspx  برای کتابخانه ارسال نمایند.
جهت جستجوی کتابها می توانید به کتابخانه ملی ایران http://nlai.ir  و خانه کتاب http://ketab.ir  و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران http://tibf.ir/fa/book  مراجعه نمایید .
Powered by Atroban.ir