علیرضا رجب زاده

 
علیرضا رجب زاده
مدیرگروه و عضو هیات علمی رشته حقوق

گروه آموزشی: حقوق

 مرتبه علمی: استادیار

مدارک و رشته تحصیلی :

 لیسانس : حقوق – دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی – دانشگاه تربیت مدرس

دکتری : حقوق خصوصی – دانشگاه قم 

کتاب :

حل وفصل اختلافات در بازار اوراق بهادار – انتشارت سازمان بورس اوراق بهادار

سوابق کاری: 

– مدیرگروه و عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء از سال 1395 تا کنون

-تدریس در مقاطع کارشناسی از سال 1372و کارشناسی ارشد از سال 1385

– راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه های متعدد کارشناسی ارشد

– تدریس در مقطع دکتری

-استاد راهنما، استاد مشاور و داوری تعداد متنابهی رساله دکتری و کارشناسی ارشد

-ممتحن و طراح سوالات کتبی و شفاهی امتحانات جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد قشم و امارات 

-چاپ تعداد قابل توجهی از مقالات مستخرج از رساله دوره دکتری در مجلات دارای رتبه

-پروانه وکالت پایه یک داد گستری از کانون مرکز از سال 1378 و وکالت ومشاوره حقوقی در پرونده های حقوقی و کیفری متعدد

-عضو هیات تحریره مجله دانش مخاطرات و نگارش مقاله با عنوان سخن هیات تحریره

-چاپ تعدادی مقاله حقوق خصوصی در نشریات مختلف حقوقی(مجله پژوهشهای حقوقی و مجله کانون وکلای اصفهان ) و…