محمد الهی

 
محمد الهی
عضوهیات علمی رشته حقوق

گروه آموزشی: حقوق

 مرتبه علمی: استادیار

مدارک و رشته تحصیلی :

کارشناسی: حقوق خصوصی – دانشگاه امام صادق (ع) – فارغ التحصیل: 1387 

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی- دانشگاه امام صادق (ع) – فارغ التحصیل 1390 

دکتری: حقوق خصوصی- موسسه عالی آموزش پژوهش و مدیریت برنامه ریزی – فارغ التحصیل 1397

سوابق و افتخارات علمی:

– قبولی در آزمون زبان MSRT در سال 1396

– شرکت در دوره آشنایی با دعاوی، دادخواست ها و لوایح حقوقی

– شرکت در دوره کلاس های آشنایی با آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

– چاپ مقالات متعدد در کنفرانس های بین المللی (دارای چندین مدرک)

فعاليت های پژوهشی:

1- پذیرش مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی با عنوان «تحلیل حقوقی و فقهی عقود عقود وقف و وکالت از نظام تکافل در مالزی و ایران» در سال 1399

2- پذیرش و چاپ مقاله در مجله علمی و پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز در سال 1396 با عنوان «الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه»

3- پذیرش مقاله در شماره پنجم مجله با اعتبار ISC با عنوان مجله: «international journal of multicultural understanding» با عنوان مقاله: «human rights in Iranian constitution».

4- پذيرش وچاپ مقاله درهمایش ملی داوری سال1388 با عنوان «داوری در فقه اسلامی»

5-  پذيرش وچاپ مقاله در بیستمین همایش بین المللی بیمه و توسعه سال 1392 با عنوان «نظارت بر شرکت­های بیمه تکافل در مالزی و ایران»

6-  پذيرش و چاپ مقاله با عنوان «نکول برات» در مجله کانون سردفتران مرکز ايران سال مهرماه سال 1390

7-  اجرای طرح پژوهشی با عنوان «بررسی ساختار بیمه­های تعاونی و تدوین بیمه­نامه­های آن» با مدیریت گروه مطالعات اسلامی در پژوهشکده بیمه به عنوان همکار اصلی در سال 1390

8-  اجرای طرح پژوهشی با عنوان «بررسی ساختار بیمه­های اسلامی (تکافل) در کشورهای اسلامی و تدوین بیمه­نامه­های آن» با مدیریت گروه مطالعات اسلامی در پژوهشکده بیمه به عنوان همکار اصلی در سال 1391

9- مسئول پروژه تحقیقاتی طرح حفظ قرآن کریم و تأثیرآن در کاهش جرایم در کانون جواد الأئمه قزوین ازسال 87 تاکنون

10-   مسئول تنظيم و انتشار نشريه قرآني ذات الواح درتمام ادارات و مساجد استان در 88

11-  مسئول پروژه تحقيقاتی با عنوان « improve your English by the VOA special English» در بخش دروس عمومی دانشگاه امام صادق در سال 1386 با مديريت دکتر خندان

12-   نظارت بر شرکت های تکافلی در ایران و مالزی- ارائه شفاهی- همایش بین المللی

13-   لزوم وجود نهاد نظارتی کمیته فقهی در شرکت های تکافلی در مالزی و ایران- ارائه شفاهی- همایش بین المللی

14-   نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی – پوستری- همایش بین المللی

15-   تحلیل حقوقی قراردادهای تکافل در مالزی و ایران- ارائه شفاهی- همایش بین المللی

16-  حضور بیمه گران خارجی در کشور- ارائه شفاهی- همایش بین المللی

17-  تکافل و نظارت ارزیابی و حاکمیتی با مطالعه تطبیقی در صنعت بیمه ایران و مالزی – ارائه شفاهی- همایش بین المللی

18-  پذیرش نهاد شورای فقهی تکافل در شرکت های تکافلی با مطالعه تطبیقی در ایران و مالزی- ارائه شفاهی- همایش بین المللی

19-  تفاسیر متعدد از ماده 101 قانون شهرداری – ارائه شفاهی- همایش بین المللی

20-  حضور بیمه گران خارجی در ایران- ارائه شفاهی- همایش بین المللی

21-  مسئولیت قراردادی جبران کاهش ارزش پول- ارائه شفاهی- همایش بین المللی

22-  تفکیک اراضی و تعیین حق السهم شهرداری- ارائه شفاهی- همایش بین المللی