فارغ التحصیلان

مراحل فارغ التحصیلی و صدور گواهینامه

  1. مراحل فارق التحصلی و مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت 
  2. مدارک لازم جهت صدور دانشنامه
  3. مدارک لازم جهت صدور المثتی گواهی موقت و دانشنامه و ریز نمرات
تذکر مهم : 
 بر اساس بخشنامه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری کلیه دانشجویانی که واحدهای درسی خود را برابر سر فصل مصوب رشته تحصیلی به اتمام می رسانند به شرط داشتن میانگین کل حداقل 12 می توانند فارغ التحصیل گردند و گواهینامه دریافت نمایند در غیر اینصورت فارغ التحصیل  محسوب نشده و مدرکی دریافت نمی نمایند.
  لیست دانشگاه های معتبر خارج از کشور برای ادامه تحصیل :
جهت مشاهده فهرست دانشگاههای خارجی معتبر به همراه ضوابط خاص ارزشیابی مدارک تحصیلی هر کشوربه آدرس این لینک مراجعه نمایید.Powered by Atroban.ir