اسامي فارغ التحصيلان دوره كارشناسي دانشگاه رجا كه در مقطع ارشد 1402 پذیرفته شده اند

ردیف نام خانوادگي نام نام گرايش قبولي ديکددانشگاه قبولي
1 ايماني ساناز اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *تمرينات اصلاحي دانشگاه اروميه
2 كرماني مهديه مهندسي برق *كنترل دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
3 خلعتبري ليلا مهندسي صنايع *مديريت مهندسي دانشگاه تربيت مدرس
4 پيرهادي فرشيد مالي *بانكداري دانشگاه تهران
5 خشكرودسبزيان فاطمه مديريت صنعتي *تحقيق درعمليات دانشگاه تهران
6 تقي زاده ورزقاني جواد مهندسي عمران *مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي دانشگاه خليج فارس -بوشهر
7 فارسي مهدي رفتارحركتي *رشدحركتي دانشگاه خوارزمي -تهران
8 طالبي زهرا فيزيك *فيزيك ماده چگال دانشگاه خوارزمي -تهران
9 مصطفوي سيده مهديه علوم اقتصادي *بانكداري اسلامي دانشگاه خوارزمي -تهران
10 ميرسلامي نيكي فيزيولوژي ورزشي *فيزيولوژي ورزشي وتندرستي دانشگاه زنجان
11 بصيري مصيب مهندسي عمران *مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي دانشگاه زنجان
12 كاظم خاني نگار مهندسي برق *مخابرات سيستم دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
13 حدادي قزويني حسين مديريت فناوري *نواوري دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
14 خيشه محراب مهندسي برق *مخابرات ميدان وموج دانشگاه صنعتي شريف -تهران
15 نورمحمدي ذاكله بري شقايق روان شناسي واموزش كودكان استثنايي *—- دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
16 كريمي امير مهندسي برق *سيستم هاي قدرت دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
17 احمدپورساماني شايان مهندسي صنايع *روش هاي بهينه سازي دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
18 ابراهيمي فاطمه مهندسي صنايع *مدل سازي سيستم هاوتحليل داده ها دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر
19 ملك علي مهدي علوم اقتصادي *اقتصاداسلامي دانشگاه قم
20 زرابادي پور مبينا فيزيولوژي ورزشي *فيزيولوژي ورزشي كاربردي دانشگاه گيلان -رشت
21 احمدي محدثه اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *تربيت بدني سازگارانه وورزش معلولين دانشگاه گيلان -رشت
22 ناصري معصومه اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *اسيب شناسي ورزشي دانشگاه مازندران -بابلسر
23 ميرزائي مهسا روان شناسي عمومي *—- دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج
24 احمدي سميرا علوم قران وحديث *—- دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحدماهدشت
25 كيا فاطمه حسابداري *—- دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
26 اسمعيلي شقايق اموزش زبان انگليسي *—- دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مركزرشت
27 زيوري قربان پور سارا حسابداري *—- دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزبهشهر
28 سهند اكرم مديريت ورزشي *مديريت رويدادهاوگردشگري ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران
29 اوسطي مهران حقوق پزشكي *—- دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران
30 معروفي ميترا روان شناسي عمومي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
31 حيدري فائزه حسابداري *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
32 قنبري نژاد مهديه حسابداري *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
33 ميرزائي ارش مديريت صنعتي *تحقيق درعمليات دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
34 سليماني فرد هادي مديريت صنعتي *توليدوعمليات دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
35 فرحاني ميلاد مديريت صنعتي *توليدوعمليات دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
36 سليماني ابوالفضل حسابداري *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
37 رحماني محمدحسين حسابرسي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
38 باجلان زهرا حقوق خصوصي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
39 عطائي فرد ريحانه حقوق مالي -اقتصادي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
40 رحماني فاطمه حقوق خصوصي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
41 رزاقي پور نيكتا حقوق مالي -اقتصادي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
42 حبيبي ندا حقوق خصوصي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
43 سيم صباحي فهيمه حقوق خصوصي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
44 ململي سمانه اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *اسيب شناسي ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
45 عسگري مينا مهندسي معماري *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
46 وكيلي نژاد محمدرضا حقوق خصوصي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
47 شميعي شادمهاني سجاد اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *تمرينات اصلاحي دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
48 افلاطوني ابراهيم اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *تمرينات اصلاحي دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
49 ميرمحمدي سيدعليرضا اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *تمرينات اصلاحي دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
50 اورنگي ارمين مهندسي صنايع *مديريت مهندسي دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
51 صفوي فرانك حقوق مالي -اقتصادي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
52 شعباني فاطمه مديريت صنعتي *توليدوعمليات دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
53 اسدزاده شقايق حسابداري *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
54 صديق امراله سمانه مهندسي صنايع *مديريت مهندسي دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
55 روحي فرناز روان شناسي عمومي *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
56 حميدي خديجه مديريت فناوري اطلاعات *كسب وكارالكترونيك دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
57 جمالي مليكا حسابداري مديريت *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
58 علي زاده زهرا حسابداري مديريت *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
59 قرباني فريناز مهندسي معماري *—- دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
60 بختياري وفا محمدحسين مهندسي كامپيوتر*شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه غيرانتفاعي سجاد-مشهد
61 بهمن پور فاطمه روان شناسي عمومي *—- دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
62 بهمني مهدي مهندسي صنايع *لجستيك وزنجيره تامين دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
63 رضائي نايه مهدي مهندسي صنايع *سيستم هاي توليدوخدمات دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
64 خوشرو سعيده روان شناسي عمومي *—- دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيك
65 احمدي يار محسن مديريت مالي *—- دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيك
66 موثق فاطمه اسيب شناسي ورزشي وتمرينات اصلاحي *تمرينات اصلاحي دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيك
67 مقيمي اصل سميرا مديريت مالي *—- دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيك
68 اجاقي پگاه سادات مديريت بازرگاني *بازاريابي دانشگاه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران
69 عرفاتي زينب يادگيري الكترونيكي *—- دانشگاه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران
70 زارعي ميثم روان شناسي عمومي *—- موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار
71 نمازي لواساني سيدعرفان مديريت مالي *—- موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار
72 جوادي سيده معصومه مالي *مهندسي مالي ومديريت ريسك موسسه غيرانتفاعي ارشاد
73 نجفيان شام اسبي مهدي حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي ارشاد
74 قرباني فاطمه مديريت بازرگاني *تجارت الكترونيكي موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك
75 علي پور سميرا حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك
76 عسگري فرشاد مهندسي مكانيك *ساخت وتوليد موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان -قزوين
77 ملالو مريم حسابداري مديريت *—- موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك
78 مقدم شبنم روان شناسي عمومي *—- موسسه غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان
79 اقاجاني سحر روان شناسي عمومي *—- موسسه غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان
80 حسيني مليكاسادات مديريت منابع انساني *مديريت استراتژيك منابع انساني موسسه غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان
81 هاشمي سيده فاطمه روان شناسي عمومي *—- موسسه غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان
82 يزدي دانيال مهندسي عمران *مهندسي محيطزيست موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  رشت
83 مهرپويا سارا روان شناسي باليني *—- موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه
84 شعباني نورودي راحله حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /
85 جواني مهديه حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /
86 سليماني نفيسه روان شناسي عمومي *—- موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين
87 مرادي شبنم حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين
88 ميرابي سيده مرجان حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين
89 رحيمي يكنمي سعيد مديريت بازرگاني *بازاريابي موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين
90 پورفلاح فاطمه حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي شفق -تنكابن
91 مردي ارزو حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
92 علي اكبري بهروز مديريت دولتي *توسعه منابع انساني موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
93 عظيمي شهرستانكي مهدي مديريت مالي *—- موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
94 سهرابي مرتضي حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
95 عباسي داود حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
96 احساني زهرا مديريت بازرگاني *بازاريابي موسسه غيرانتفاعي كار
97 رسولي سيدمهدي مديريت بازرگاني *بازاريابي موسسه غيرانتفاعي كار
98 سليمي مريم حقوق ثبت اسنادواملاك *—- موسسه غيرانتفاعي كار
99 عبدالهي فرد علي حقوق خصوصي *—- موسسه غيرانتفاعي كار
100 كشاورزمقدم معصومه روان شناسي باليني *—- موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران
101 دژاكام محمد مهندسي كامپيوتر*نرم افزار موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران
102 رسولي حامد مهندسي كامپيوتر*رايانش امن موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران
103 داوري سامان اموزش زبان انگليسي *—- موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران
Powered by Atroban.ir